Prakses tālruņa numurs: 67561213

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki