Sniedz mākslas terepeita pakalpojumus, kad ir:

  • emocionāli,
  • ēšanas,
  • mācīšanās,
  • stresu saistīti neirotiski,
  • sensori un fiziski,
  • garīgās attīstības traucējumi;
  • uzvedības problēmas.

Pakalpojums sniedz pieaugušajiem un bērniem no 7 gadu vecuma.

Sniedz maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES