Prakses tālruņa numuri: 66102129, 29519215

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki