Sertificēta audiologopēde veic komunikācijas spēju, runas, balss tempa un ritma traucējumu, valodas, fonācijas un rīšanas traucējumu novērtēšanas diagnostiku, korekciju un rehabilitāciju personām jebkurā vecumā. Veic logopēdisko teipošanu. Alternatīvās komunikācijas nodarbības personām ar saziņas grūtībām no divu gadu vecuma līdz senioru vecumam. Izmanto Tobi acu skata navigatoru autisma, Reta sindroma (valodas regresijas), dizartrijas un citos gadījumos. Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES