Sertificēts infektologs sniedz konsultācijas, veic ārstēšanu un dinamisko novērošanu infekcijas slimību gadījumos.

Konsultē un ārstē pieaugušos.

Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES