Sertificēta psihoterapeite, veic pieaugušo un bērnu (no 12 gadu vecuma) individuālo psihodinamisko psihoterapiju. Pusaudžu psihoterapija, konsultācijas vecākiem. Konsultācijas laikā pētot un iedziļinoties problēmā, ārste sasniedz izmaiņas pacienta psihē. Specializējusies krīzes, pusaudžu un garā veida psihodinamiskajā psihoterapijā.

Sniedz maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES