Kā dežūrārsts veic diagnostiku un ārstēšanu, sniedz konsultācijas akūtos gadījumos ārpus ģimenes ārsta darba laika, kad nepieciešama steidzama vai neatliekama medicīniskā palīdzība.

Konsultē pieaugušos un bērnus no zīdaiņu vecuma.

Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES