Prakses tālruņa mumurs: 29637798.

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki