Veselības aprūpes pakalpojumus turpmāk sniegts ģimenes ārste Astra Kristīne vai jebkurš cits ģimenes ārsts, atbilstoši deklarētai dzīvesvietai.