Veic pieaugušajiem:

  • ergoterapeitisko izmeklēšanu,
  • nodarbes veikšanas novērtēšanu un funkcionālo traucējumu noteikšanu,
  • vides pieejamības un tehnisko palīglīdzekļu nepieciešamības vai atbilstības izvērtēšanu,
  • pēc insultiem, kaulu traumām, reimatoloģiskām slimībam veicina neatkarību ikdienas aktivitātēs.

Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES