Sertificēta arodveselības un arodslimību ārste veic arodslimību ārsta darbu, aizpilda darba devēja izdotās obligātās veselības pārbaudes kartes. Sniedz arodslimību ārsta atzinumu par darbinieka veselības atbilstību veicamajam darbam.

Pieņem pieaugušos un bērnus no 13 gadu vecuma.

Sniedz maksas un pēc uzņēmuma līguma noslēgtus pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES