Konsultē pacientus un izstrādā individuālus rehabilitācijas plānus.

Pieņem tikai pieaugušos.

Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES