Klīniskā un veselības psiholoģe sniedz psihologa pakalpojumus pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma klientiem ar depresiju, neirotiska spektra un stresu saistītiem traucējumiem. Izmanto kognitīvi biheiviorālās terapijas elementus, krīzes un apzinātībā balstītas prakses.

Sniedz valsts apmaksātus maksas pakalpojumus. Kā maksas pakalpojumu veic pieaugušajiem psiholoģisko izpēti un atzinuma sagatavošanu.

SVEŠVALODU PRASMES