Apbalvošana

“Veselības centru apvienības” speciālistu ieguldījums novērtēts ar Veselības ministrijas atzinību

­Veselības ministrija atzinīgi novērtējusi “Veselības centru apvienības” (VCA) speciālistu ieguldījumu veselības aprūpes attīstībā un pirmssvētku gaisotnē četriem kolēģiem piešķirti apbalvojumi par ilggadēju un profesionālu ieguldījumu veselības aprūpē.

Par ilggadēju un godprātīgu darbu, organizējot un vadot ambulatoro ārstniecības iestāžu darbību, apbalvojumu saņēma VCA poliklīnikas “Pulss” un “Dubulti” vadītāja Ināra Janičenoka. Par godprātīgu un profesionālu darbu un sasniegumiem veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanā atzinības rakstu saņēma VCA Radioloģijas dienesta vadītājs Ivo Ivaskis. VCA “Dzelzceļš” ginekoloģe Dace Zolberga saņēma atzinības rakstu par aktīvu iesaistīšanos sievietes veselības skrīninga popularizēšanā un izcilu darbu ginekoloģiskajā praksē. VCA “Aura” interniste, anestezioloģe-reanimatoloģe un funkcionālās diognostikas speciāliste Inga Orleāne apbalvojumu saņēma par godprātīgu un profesionālu darbu, pildot ārsta pienākumus.

Stella Lapiņa, VCA valdes priekšsēdētāja: “Mūsu galvenā bagātība un augstu vērtējamā iespēja daudzveidīgi palīdzēt Latvijas iedzīvotāju veselības nodrošināšanā ir ārstu profesionalitāte, komandas darbs un kolēģu prasme vienoties kopīgiem mērķiem. No sirds suminu kolēģus un droši varu apgalvot, ka šie pirmssvētku laikā saņemtie cildinājuma vārdi un atzinība mūs visus spēcina turpmākam ikdienā tik atbildīgajam un nozīmīgajam darbam – rūpēm par Latvijas iedzīvotāju veselību.”

Kā poliklīnikas vadītāja Ināra Janičenoka strādā kopš 2011. gada. Viņa ir zinoša, spēj saliedēt komandu, piesaistīt veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai labākos Latvijas ārstus, īpašu uzmanību veltot jaunajiem speciālistiem. Viņas vadībā poliklīnikās pacientiem ievērojami uzlabojusies pakalpojumu pieejamība, medicīnas telpu ērtība, kā arī bagātinājies tehniskais aprīkojums. Šobrīd daudz pūļu velta ambulatoras medicīniskās palīdzības organizācijai Latvijas reģionos. Šī gada septembra sākumā viņas vadībā atvērts VCA doktorāts Bauskā, kur pilsētas un novada iedzīvotāji var saņemt medicīnas pakalpojumus akūtu, dzīvību neapdraudošu saslimšanu gadījumos, kā arī var vakcinēties, nodot analīzes un veikt cita veida manipulācijas. 2021. gadā Ināra Janičenoka organizēja Latvijas iedzīvotāju vakcinācijas procesu pret Covid-19 gan savu vadīto struktūrvienību vakcinācijas kabinetos, gan organizējot izbraukumu vakcināciju darba kolektīvos Rīgā un ārpus Rīgas, kā arī mobilajos vakcinācijas centros Rīgā, Jūrmalā, Bauskā, Rēzeknē, Baldonē, Balvos, Smiltenē, Viļānos, Ķekavā, Iecavā u. c.

Ivo Ivaskis veselības aprūpes nozarē strādā jau 25 gadus, no tiem divpadsmit gadus, kā VCA “Pļavnieki” radiologs diagnosts. Viņš nemitīgi paaugstina savu kvalifikāciju un 2011.gadā papildus apguvis ultraskaņas izmeklēšanas metodi, ko veiksmīgi pielieto savā darbā. Kopš 2011. gada Ivo Ivaskis ir VCA Radioloģijas dienesta vadītājs. Viņš ir vadītājs, kurš rāda piemēru un spēj nodot savas prasmes citiem, savā komandā sēj pārliecību, ka vienmēr jātiecas uz vēl augstākiem, vēl lielākiem mērķiem, arvien attīstot savu sniegumu, un šo mērķu labad gādā par jaunu zināšanu, darbības veidu un tehnoloģiju apguvi. Viņam ir svarīgi īstenot paša izvirzītos augstos standartus sev un komandai. Ivo Ivaskim piemīt augsta atbildības sajūta un ieinteresētība. Ar viņa līdzdalību 2020. gadā tika organizēti vizuālās diagnostikas izmeklējumi VCA poliklīnikās Covid-19 slimniekiem un viņu kontaktpersonām. Šie izmeklējumi arī pašlaik ir pieejami Covid-19 pozitīviem pacientiem Rīgā.

Ārste Inga Orleāne savas zināšanas un prasmes pielieto ambulatorā praksē, konsultējot pacientus, un ir ieguvusi lielu autoritāti gan kolēģu vidū, gan starp pacientiem kā izcila diagnoste un laba ārste, kura pilnveidojas pati un dalās zināšanās ar jaunajiem kolēģiem. Viņas publikācijas lasāmas gan medijos plašam lasītāju lokam, gan arī žurnālā ārstiem “ Medicus Bonus”. Daudz laika un pūļu viņa velta terapijas nodaļas (Aura Premium) iekārtošanai, arvien piedāvājot idejas darba organizācijā un jaunas metodes ārstniecībā un diagnostikā. Ārste strādā arī Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā par reanimatoloģi-anestezioloģi un lasa lekcijas Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžā.

Dace Zolberga ikdienā strādā ar dažāda vecuma pacientēm, sasniedzot labus sieviešu veselības profilakses rādītājus un terapeitisko rezultātu slimību gadījumos. Strādājot VCA „Dzelzceļs” sieviešu konsultācijā par ultrasonoskopisti dzemdniecībā un ginekoloģijā, viņai izdevies paplašināt pacientu izpratni par profilakses un laicīgas diagnostikas nozīmību. Viņa ar profesionālu pienesumu līdzdarbojas kolēģu konsilijos medicīnas iestādes ietvaros un ir nozīmīgs pieredzējuša, zinoša kolēģa atbalsts savā specialitātē. Ar augstu profesionālo un pilsonisko atbildību ārste Covid-19 pandēmijas izraisītās veselības krīzes laikā iesaistījās vakcinācijas procesa organizēšanā un realizācijā, palīdzot ar uzņēmuma resursiem nodrošināt lielam iedzīvotāju skaitam Covid-19 vakcināciju veselības iestādē un izbraukuma vakcinācijas ietvaros.

Veselības ministrs Daniels Pavļuts 10. novembrī veselības nozares darbiniekiem pasniedza Veselības ministrijas Atzinības un Pateicības rakstus. Veselības ministrijas apbalvojumu svinīgo pasniegšana notika Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā, svinīgajā pasākumā godinot nozares darbinieku ieguldījumu veselības aprūpes sniegšanā pacientiem Latvijā. 

„Veselības centru apvienība” ir viens no lielākajiem privātās veselības aprūpes uzņēmumiem Latvijā ar filiālēm Rīgā, Jūrmalā, Liepājā, Daugavpilī, Talsos, Madonā, Saldū un Bauskā. Vairāk nekā 1500 VCA darbinieki nodrošina pakalpojumus 120 specialitātēs un pakalpojumu virzienos.

Uzņēmuma darbība novērtēta, valdes priekšsēdētājai Stellai Lapiņai piešķirot LR Ministru kabineta balvu par ieguldījumu veselības aprūpes nozares attīstībā.

AS "Veselības centru apvienība" ir viens no "Repharm" grupas uzņēmumiem, kas 12 poliklīnikās un 5 doktorātos Latvijā dažāda vecuma pacientiem nodrošina plaša spektra veselības aprūpes pakalpojumus. Īpaši plašu uz pacienta vajadzībām vērstu savstarpēji saistītu medicīnisko pakalpojumu klāstu uzņēmums var nodrošināt, pateicoties tam, ka grupā ietilpst arī akciju sabiedrība "Sentor farm aptiekas" (zīmols "Mēness aptieka"), SIA "Centrālā laboratorija", AS „Rīgas Farmaceitiskā fabrika”.