Image

Izmantojot digitālu pētniecības platformu, Latvijā tiek īstenots unikāls epidemioloģisks pētījums par krūts vēža riskiem.

­Ar Latvijas medicīnas un tehnoloģiju speciālistu izstrādātās sabiedrības līdzdalības pētnieciskās platformas “Skrinings.lv” palīdzību, LU Medicīnas fakultātes un Datorikas fakultātes pētnieki uzsākuši Latvijā unikālu epidemioloģisko pētījumu par krūts vēža riskiem, lai palīdzētu vairot profilakses kultūru Latvijā. Pētījuma veikšanai tiek izmantota digitāla platforma, ar kuras palīdzību ne tikai pētnieki iegūst pētījumam nozīmīgus datus, bet arī sievietes, kas piedalās pētījumā, saņem plašu un personalizētu informāciju par saviem krūts vēža riskiem. Arī VCA atbalsta šo iniciatīvu un piedāvā visām pētījuma dalībniecēm atlaides izmeklējumiem un speciālistu vizītēm. Aicinām aizpildīt testu https://skrinings.lv/ un izmantot atlaides VCA poliklīnikās sieviešu veselības profilaksei un diagnostikai.

Pētījuma mērķis ir izvērtēt, cik daudzām Latvijas sievietēm krūts vēža saslimšanas risks ir paaugstināts un kuri riska faktori to ietekmē visbiežāk. Pētnieki arī vēlas noskaidrot, kā riska faktoru apzināšanās maina sabiedrības attieksmi pret šo saslimšanu un skrīninga pasākumiem, kuriem Latvijā jau gadiem ir zema atsaucība, tomēr vēl vairāk tā pasliktinājusies vīrusa COVID-19 izplatības dēļ. Tāpat pētniekus interesē platformas “Skrinings.lv” iespējas iesaistīt sievietes slimības agrīnā diagnostikā un novēršanā. Šis ir viens no pirmajiem mēģinājumiem Latvijā ar digitālas platformas palīdzību iesaistīt sabiedrību medicīnas pētnieciskā iniciatīvā.

Pētījuma veikšanai tiek izmantota inovatīva pieeja – digitāls rīks, kas spēj reālā laikā analizēt dažādus dzīvesveida, ģenētiskos un citus faktorus un piedāvāt personalizētu risku apkopojumu un ieteikumus to mazināšanai. Īpaša vērība ir pievērsta privātuma jautājumam – platforma ir orientēta uz lietotāju un sniedz iespēju katrai sievietei pašai pārvaldīt savu datu izmantošanu un aicinājumus piedalīties pētnieciskajās iniciatīvās.

Platforma vienuviet sniedz informāciju no vairāk nekā 150 zinātniskajiem rakstiem un pētījumiem, apvienojot pasaules veiksmīgākās pieejas krūts vēža riska faktoru atpazīšanā. Analizējot fenotipiskos (dzīves stils, uzturs u.c.), genotipiskos faktorus un izmeklējumu rezultātus, katram lietotājam tiek sniegta personalizēta un viegli saprotama informācija ar soli-pa-solim instrukciju dalībai skrīninga programmā, ieteikumiem riska faktoru mazināšanai un savas veselības paškontrolei, kā arī nepieciešamības gadījumā tiek piedāvāta iespēja veikt iedzimtas mutācijas diagnosticējošu testu.

Pētnieki aicina ikvienu Latvijas sievieti piedalīties šajā iniciatīvā un palīdzēt stiprināt profilaktiskās medicīnas kultūru Latvijā, lai kopīgi cīnītos pret krūts vēzi. Visas interesentes to var izdarīt, ienākot “Skrinings.lv” tīmekļa vietnē https://skrinings.lv/, iepazīstoties ar informāciju un izpildot testu. Visi materiāli ir brīvi pieejami trīs valodās – latviešu, krievu un angļu..