Image

Elektroniskā kvīts jeb e-kvīts

Atgādinām, ka VCA poliklīnikās ikviens pacients, veicot apmaksu par pakalpojumu, var prasīt nosūtīt uz VID e-kvīti jeb elektronisko kvīti, kur to automātiski iekļauj veselības aprūpes attaisnoto izdevumu deklarācijas sagatavē.

Tas ir ērti, jo:

  • e-kvīts atvieglo un padara ērtāku iedzīvotāju ienākumu deklarācijas iesniegšanu attaisnoto izdevumu saņemšanai;
  • nav jāuzglabā, jāskenē un ar roku jāvada informācija par maksājumu dokumentiem, gatavojot gada deklarāciju;
  • informāciju par elektroniski sagatavoto kvīti var saņemst e-pastā.

E-kvīts oriģināls ir elektroniskais dokuments. To izdrukājot var saņemt kvīts kopiju.

! Izvēloties e-kvīti, ir nepieciešams rakstiski apliecināt savu piekrišanu par iekļauto datu elektronisko apstrādi, jo atbilstoši Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulai pacienta vārds, uzvārds un personas kods ir veselības dati, kurus bez jūsu piekrišanas nedrīkst apstrādāt un nodot VID.

Jautājiet visās VCA poliklīnikās, veicot pakalpojumu apmaksu reģistratūrā!