Ārts rezidents, sniedz konsultācijas un veic ārstēšanu plaša spektra psihisko traucējumu gadījumos – trauksme, panika, depresija, adaptācijas traucējumi, psihosomatiski traucējumi, miega traucējumi, šizofrēnija u.c. Sastāda individuālu izmeklēšanas un ārstēšanas plānu, ņemot vērā pacienta vajadzības. Savā darbā izmanto medikamentozo ārstēšanu un psihoterapijas metodes.

Pieņem pacientus no 18 gadu vecuma.

Sniedz valsts apmaksātus pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES