Prakses tālruņa numuri: 65443884, 20015240

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki