"Pieprasītāko konsultāciju, izmeklējumu cenas*.
Ar pilno cenrādi iepazīstieties VCA poliklīnku reģistratūrās vai sadaļā Visi pakalpojumi."
Pieraksts pie speciālista elektroniski E-PIERAKSTS  vai zvanot uz tālruni 677999778828

IESTĀŽU KODI
A - VCA poliklīnika Aura D - VCA Veselības centrs Dinas
I- VCA Olvi doktorāts E - VCA poliklīnika Elite
J - VCA poliklīnika Jugla O - VCA Veselības centrs Olvi
P - VCA poliklīnika Pļavnieki S - VCA poliklīnika Pulss 5
U- VCA poliklīnika Dubulti V - VCA poliklīnika Vesels
T - VCA Mežaparka doktorāts L - VCA poliklīnika Liepājas MC

Nosaukums Cena Pacienta piemaksa maksas medicīnas pakalpojumam (izņemot Liepāja un Aiwa) Cena ar pacienta piemaksu medicīnas pakalpojumam(izņemto Liepāja un Aiwa) Iestādes
Transpedikulāra fiksācija krūšu- jostas daļā vienam līmenim 2310 2310 W
TPF implantu izmantošana (pie manipulācijām 3101100,3101300) 1650 1650 W
Transpedikulāra fiksācija + TLIF vienam līmenim 2860 2860 W
ALIF/TLIF implantu izmantošana (pie manipulācijas 3101300) 1320 1320 W
Ventrikuloperitoneāla/ ventrikuloatriāla šuntēšana 1760 1760 W
Šunta sistēmu izmantošana (pie manipulācijas 3101500) 1760 1760 W
Šunta katetra vadītāju izmantosana (pie manipulācijas 3101500) 88 88 W
Lokālā anestēzija 16 16 W
Perifērā nerva (n. ulnaris/ n. peroneus) dekompresija 660 660 W
Perifēro nervu mikroķirurģiskās operācijas 1210 1210 W
Vertebroplastija (viens līmenis) 880 880 W
Vertebroplastijas materiālu izmantošana (pie manipulācijas 3102100) 616 616 W
Kifoplastija (viens līmenis) 880 880 W
Kifoplastijas materiālu izmantošana vienam līmenim (pie manipulācijas 3102300) 1650 1650 W
Interlamināra stabilizācija 935 935 W
Interlaminārās stabilizācijas implantu COFLEX izmantosana (pie manipulācijām 3102500,3102700) 1210 1210 W
Interlamināra stabilizācija ar dekompresiju 1760 1760 W
Intradurāla ekstramedulāra tumora rezekcija 3410 3410 W
Galvaskausa velves defekta plastika ar PMMA 1980 1980 W
Kranioplastijas materiālu izmantošana (pie manipulācijas 3102900) 330 330 W
Kaulu fiksācijas klemmes izmantošana (pie manipulācijas 3102900) 220 220 W
Laminoplastija 2310 2310 W
Laminoplastijas materiālu izmantošana (pie manipulācijas 3103200) 550 550 W
Muguras smadzeņu dziļās stimulācijas stimulatora implantācija 5610 5610 W
Infiltratīva galvas smadzeņu tumora rezekcija 4510 4510 W
Kraniofix klemmes izmantošana (pie manipulācijām 3103500,3103700,3103800,3103900,3104100,3104200) 220 220 W
Mikrovaskulāra dekompresija 3410 3410 W
Norobežota galvas smadzeņu audzēja rezekcija 3960 3960 W
Galvaskausa pamatnes defekta plastika 4510 4510 W
Mugurējās bedres dekompresija 2860 2860 W
Norobežota galvaskausa pamatnes audzēja rezekcija ar pamatnes plastiku 7810 7810 W
Intraorbitāla tumora rezekcija 5610 5610 W
Ekstrakraniāla veidojuma operācija 605 605 W
Papildus viena līmeņa operācijas veikšana pie mugurkaula operācijam 605 605 W
Kaulu cementa ievadīšanas adata 1gb. 50 50 W
Hroniskas subdurālas hematomas evakuācija 2871 2871 W
Expedium transpedikulārās fiksācijas sistēma 1210 1210 W
Recīzijas operācijas. Spinālā kanāla un nervu saknīsu dekomprasija jostas daļa.TPF sistēmas pagarināšana uz dekompresētu blakus segmentu. 10010 10010 W
Mikroķirurģiska diska trūces ekscīzija jostas daļā 2530 2530 W
Spinala kanāla dekompresija krūšu/jostas daļā  1980 1980 W
 Lumboperitoneāla šuntēšana 5610 5610 W
Mugurkaula jostas daļas diska trūces recidīva (RE-DO) operācija 1980 1980 W
Mugurkaula skriemeļa viena līmeņa perkutāna mono/bipedikulāra cementēšana Rtg kontrolē 1551 1551 W
Epidurāla blokāde rtg kontrolē  110 110 W
Mugurkaula transpedikulārās fiksācijas sistēmas izņemšanas 1870 1870 W
Open door laminoplastija kakla daļā vienam līmenim 1320 1320 W
Galvaskausa veidojuma rezekcija ar defekta slēgšanu 2970 2970 W
Piemaksa par cietā apvalka aizvietotaju" 5x5" cm 214 214 W
Galvaskausa mugurējās bedres dekompresija un cietā smadzeņu apvalka plastika 3960 3960 W