<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=356876748724153&ev=PageView &noscript=1"/> Obligātās veselības pārbaudes VCA poliklīnikās

Pakalpojums Obligātās veselības pārbaudes pieejams VCA poliklīnikās: Aura, Elite, Jugla, Olvi, Pļavnieki, Pulss 5,Vesels, Liepājas MC

Ārstu medicīniskās komisijas - jums ērtā laikā no rīta pirms darba, pusdienas laikā vai vakarā pēc darba VCA Poliklīnikā ''Aura''

Veselības centru apvienības" poliklīnikās var veikt visas nepieciešamās obligātās veselības pārbaudes.

Saskaņā ar Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumiem Nr. 219 „Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude” darba devēja pienākums ir nodrošināt obligātās veselības pārbaudes ikvienam darbiniekam, kurš savā darba vietā tiek vai var tikt pakļauts veselībai kaitīgajiem darba vides faktoriem (arī darbam ar datoru). Šo noteikumu izpildi kontrolē Valsts darba inspekcija.

Obligātā veselības pārbaude ir jāveic:

personām pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas;

nodarbinātajiem:

  • periodiski vienu reizi 13 gados,
  • mainoties veselībai kaitīgajiem darba vides faktoriem vai īpašajiem apstākļiem,
  • pēc arodslimību ārsta norādījuma,
  • pēc nodarbinātā pieprasījuma,
  • pēc darba devēja iniciatīvas.

ZINĀŠANAI!

Lai darbinieks dotos uz obligāto veselības pārbaudi, darba devējs noformē obligātās veselības pārbaudes karti (divos eksemplāros), ņemot vērā darba vides kaitīgos faktorus.

KĀ NOTIEK PĀRBAUDE?

  • VCA poliklīniku klientiem tiek nodrošināti visi obligātās veselības pārbaudes nepieciešamie izmeklējumi un speciālistu apskates.
  • Ārsti speciālisti ātri un kvalitatīvi veic izmeklējumus, un arodslimību ārsts sniedz atzinumu par darbinieka veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam.
  • Piedāvājam arī speciālistu izbraukuma pārbaudes darba vietās visā Latvijā.

INFORMĀCIJAI!

Arodārsts par darbinieka veselības stāvokli informē tikai darbinieku. Darba devējam paredzētajā slēdzienā norāda, vai darbinieka veselības stāvoklis atbilst vai neatbilst veicamajam darbam, kā arī iesaka, piemēram, vai, strādājot pie datora, ir jālieto redzes korekcijas līdzekļi.

Darbinieks ar arodārstu var pārrunāt jautājumus par citām veselības problēmām, savukārt ārsts var rekomendēt, kādus speciālistus būtu ieteicams apmeklēt ārpus šīs obligātās veselības pārbaudes.

Reizi gadā periodiskās veselības pārbaudes jāveic tiem darbiniekiem, kuri strādā īpaši kaitīgos apstākļos, piemēram, nodarbinātā veselības stāvokli darbā ietekmē vēzi izraisošas vielas, vai arī viņš ir pakļauts tādam darba vides faktoru līmenim, kas pārsniedz noteiktās ekspozīcijas robežvērtības. Tāpat reizi gadā uz obligāto veselības pārbaudi jānosūta darbinieki, ja darba vidē nav veikti nepieciešamie kaitīgā faktora mērījumi (kaut arī tie bija nepieciešami), jo ir iespējams, ka pastāv būtisks risks darbinieku veselībai.

Reizi divos gados veselības pārbaude nepieciešama darbiniekiem, kuri strādā īpašos apstākļos - (to nosaka MK noteikumu Nr. 219-2. pielikums).

Reizi trijos gados veselības pārbaude nepieciešama, ja nodarbināto veselību darbā ietekmē tādi kaitīgie darba vides faktori, kam nav noteikta robežvērtība vai darba vides riska faktora līmenis ir zems un tā radītais risks darbinieka veselībai ir neliels.

 pieraksts