Kā dežūrārste veic diagnostiku un ārstēšanu, kā arī sniedz konsultācijas akūtos gadījumos ārpus ģimenes ārsta darba laika, kad nepieciešama steidzama vai neatliekama medicīniskā palīdzība.

Konsultē pieaugušos.

SVEŠVALODU PRASMES