ARODVESELĪBAS UN ARODSLIMĪBU ĀRSTS

Sertificēta arodveselības un arodslimību ārste.
Pēc darba devēja norīkojuma veic darbinieku obligātās veselības pārbaudes. Konsultē un ārstē pieaugušos.
Veic maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES