ĶIRURGS

Sertificēts ķirurgs Specializējies visu veidu ambulatorajā ķirurģijā, ķirurģiskajā onkoloģijā.
Pieņem pieaugušos sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES