Sertificēta interniste sniedz internista konsultācijas terapijas dienas stacionārā, veic diagnostiku un ārstēšanu, sadarbojoties ar citu nozaru speciālistiem.

Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES