ĢIMENES ĀRSTS

Kopš 2021.gada 1.janvāra pārtrauktas darba attiecības. Veselības aprūpes pakalpojumus turpina sniegt interniste Ludmila Kotikova.