Kā dežūrārsts veic diagnostiku un ārstēšanu, sniedz konsultācijas akūtos gadījumos ārpus ģimenes ārsta darba laika, kad nepieciešama steidzama vai neatliekama medicīniskā palīdzība.

Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.

Konsultē pieaugušos un bērnus.

 

SVEŠVALODU PRASMES