Sertificēts konsultatīvais psihologs, sniedz individuālas konsultācijas pieaugušajiem un bērniem no 6 gadu vecuma, kā arī veic psiholoģisko izpēti bērniem un pusaudžiem ar emocionālām, uzvedības vai mācīšanās grūtībām. Veic intelektuālo spēju izpēti bērniem vecumā no 6 līdz 16 gadiem, izmantojot speciālus mūsdienu standartizētus instrumentus. Izvērtē bērna gatavību mācībām skolā. Nepieciešamības gadījumā sagatavo un izsniedz psiholoģisko atzinumu pedagoģiski medicīniskajām komisijām, izglītības un medicīnas iestādēm.

Krīzes intervence bērniem, bērnu tiesību aizsardzība, palīdzība sērojošiem bērniem.

Sniedz maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES