Prakses tālruņa numurs: 20310975

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki