Sertificēta oftalmoloģe sniedz konsultācijas, veic ārstēšanu un dinamisko novērošanu acu slimību gadījumos.

Pieņem pacientus no 18 gadu vecuma.

Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES