Prakses tālruņa numurs: 29493495.

Privātprakse ir neatkarīga ārstniecības iestāde un nav AS "Veselības centru apvienība" pakļautībā.