Sertificēts neirologs diagnosticē, konsultē un ārstē pacientus ar jebkuras izcelsmes neiroloģiskās sistēmas traucējumiem.

Pieņem pieaugušos.

Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus. 

SVEŠVALODU PRASMES