Prakses tālruņa numurs: 20233411.

Privātprakse ir neatkarīga ārstniecības iestāde un nav AS "Veselības centru apvienība" pakļautībā.