PSIHOLOGS

Sertificēta psiholoģe klīniskajā un veselības psiholoģijā, veic personības psiholoģisko izpēti (uzmanības, atmiņas, domāšanas procesu norise, personības emociju/motivācijas sfēras profils), sagatavo atzinumus gan klientu interesēs, gan pēc citu speciālistu (neirologs, psihiatrs) pieprasījuma, kā arī iesniegšanai citās instancēs (piemēram, VDEĀKV). Konsultē grūtās dzīves situācijās: zaudējuma pārdzīvojums, krīzes stāvoklis attiecībās, profesionālajā izvēlē un citās. Konsultē pieaugušos.
Sniedz maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES