Ārste rezidente sniedz konsultācijas un veic ārstēšanu acu slimību gadījumos pieaugušajiem.
Redzes pārbaude, OCT izmeklējumi. Izraksta brilles un kontaktlēcas.

Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES