Prakses tālruņa numurs: 26407075

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki