<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=356876748724153&ev=PageView &noscript=1"/> Mākslas terapija

 

Pieteikties vizītei!makslas terapija pulss 5

Pieraksties elektroniski!

Pakalpojums Mākslas terapija pieejams VCA poliklīnikās: Pulss 5

Kas ir mākslas terapija?

Cilvēka dvēseles, emociju, domu, pārdzīvojumu un jūtu atspoguļošana mākslas formā, kas ir iekšējs, dziļi dziedinošs process terapeitiskā nozīmē ar mērķi harmonozēt fizisko, psihisko un emocionālo kopveselumu. Mākslas terapija ir ārstniecības metode, kas profilaktiski var palīdzēt uzturēt veselību, kā arī veicināt atveseļošanos rehabilitācijas procesā, izmantojot dažādus mākslas veidus.

Mākslas terapijā cilvēks tiek aicināts savas domas, jūtas un vajadzības uzzīmēt, uzgleznot, izveidot no māla vai plastilīna, salikt kā kolāžu no attēliem vai atrast citu piemērotu mākslinieciskās izteiksmes veidu. Mākslas terapijā tiek izmantoti gan vārdi, gan bezvārdu „valoda”. Mākslas terapijā svarīgs ir radošais process un tā rezultāts, pārdomas un arī saruna ar mākslas terapeitu pēc radošā procesa, ņemot vērā katra vēlmes un iespējas.

Mākslas izmantošana mākslas terapijā atšķiras no mākslas izmantošanas citiem nolūkiem, jo atšķirīgs ir mākslas radīšanas process un sagaidāmais rezultāts. Nav nepieciešama iepriekšējā pieredze vai prasmes kādā no mākslas veidiem. Pierastie skaistuma standarti te nav būtiski, galvenais ir radošais un terapeitiskais process un iegūtā pieredze.

 

Mākslas terapijas mērķi

Ir atkarīgi no konkrētā gadījuma, vides un teorētiskās orientācijas, kuras ietvaros tie tiek noteikti: palīdzēt klientam/pacientam izpaust, pārstrādāt (izstrādāt) un risināt emocionālus konfliktus, pārvarēt stresu un traumatisku pieredzi, sekmēt sevis apzināšanos, paaugstināt pašvērtību, atvieglot virzību uz realitātes izjūtu, attīstīt iekšējās kontroles izjūtu, veicināt spēju uzņemties atbildību par risinājumu meklēšanu un īstenošanu, stiprināt „Es” izjūtu, pilnveidot starppersonu kompetenci, regulēt uzvedību, attīstīt sociālās sekmes, veicināt dažādus adaptācijas procesus, atvieglot ārstēšanas procesu, atklāt vai apzināt savu iekšējo potenciālu un resursus, attīstīt mākslinieciskās spējas (radošumu, spontanitāti).

 

Mākslas terapeits

Ir ārstniecības persona, kurš savu darbu veic, sadarbojoties ar veselības aprūpes speciālistiem, multiprofesionālas vai daudzdisciplināras komandas sastāvā, palīdzot klientiem/pacientiem pārvarēt dažādas veselības un sociālās problēmas. Mākslas terapeits veic klienta/pacienta izvērtēšanu un novērtēšanu ar mākslas terapijas līdzekļiem un realizē mākslas terapijas procesu, palīdzot klientam/pacientam paust emocionālus pārdzīvojumus, attīstot klienta sociālās adaptācijas spēju, veicinot personības pašizpratni un izaugsmi, personības briedumu. Mākslas terapeits piedalās ārstniecības procesā, veidojot terapeitiski drošu un atbalstošu vidi.

 

Mākslas terapijas sesija:

Darbā tiek lietoti dažādi mākslas materiāli un tehnikas:
pasteļi, zīmuļi, ūdenskrāsas, guaša, akrils, māls, plastika, kolāžu, aplikāciju un instalāciju veidošana, stikla apgleznošana, dabas materiālu lietošana, utt. Pieeja darbam ir radoša un brīva - vērsta arī uz pacienta/klienta radošuma izpausmes veicināšanu.

Mākslas terapeita vizītē radītais un runātais ir absolūti konfidenciāls.

Sesijas, kas tiek veidotas un pielāgotas atbilstoši katra pacienta/klienta vajadzībām un vēlmēm. Parasti 1-2 reizes nedēļā. Kursā ieteicamas vismaz 10-12 sesijas.

 

Mākslas terapiju lieto šādos gadījumos:

  • dažādas hroniskas slimības, kā piemēram, ginekoloģiskas, uroloģiskas, sirds-asinsvadu, neiroloģiskas, onkoloģiskas slimības, hroniskas sāpes, parkinsonisms, neauglība, seksuāli traucējumi;
  • grūtniecības laikā un pēcdzemdību depresijas mazināšanai;
  • depresija, trauksmes un panikas lēkmes, uzvedības traucējumi, ēšanas traucējumi;
  • vardarbība, fiziski, seksuāli un emocionāli traucējumi, atkarības;
  • psiholoģiskas, sociālas un attiecību problēmas;
  • personības attīstības veicināšanai;
  • pārvarēšanas prasmju attīstīšanā, izdegšanas sindroma ārstēšanā;
  • personības izaugsmei un pašefektivitātes paaugstināšanai.