<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=356876748724153&ev=PageView &noscript=1"/> Ģimenes ārstu/internistu konsultācijas

Ģimenes ārsts ir ļoti svarīgs ikvienam no mums, jo rūpējas par visas ģimenes veselību:

 • aprūpē pacientus visa mūža garumā;
 • novēro un ārstē visas iekšķīgās slimības;
 • nosūta uz diagnostiskajiem izmeklējumiem;
 • nosūta uz nepieciešamajām konsultācijām ;
 • veic infekciju slimību profilaksi un ārstēšanu (difterija, ērču encefalīts, gripa);
 • veic grūtnieču aprūpi un novēro sievietes pēcdzemdību periodā, sniedz konsultācijas, nosūta uz izmeklējumiem un pie speciālistiem;
 • nepieciešamības gadījumos izsniedz darbnespējas lapu;
 • nosūta uz darba ekspertīzes ārstu komisijām;
 • izsniedz izrakstus un izziņas par pacienta veselības stāvokli;
 • izraksta medikamentus.

Ģimenes ārsta pieņemšanas laiku veido noteikts stundu skaits, kad tiek pieņemti pacienti ar iepriekšēju pierakstu, un ne mazāk par stundu dienā, kad pieņem pacientus ar akūtu saslimšanu. Katram ārstam akūto stundu laiki ir dažādi, bet informācija par tiem ir pieejama reģistratūrā.
NB! Vēršam jūsu uzmanību, ka ģimenes ārstu prakšu darbalaiki kādreiz var atšķirties no centra reģistratūrā pieejamās informācijas, jo ārsta prakse ir juridiski neatkarīgs uzņēmums un izmaiņas darba laikos regulē patstāvīgi.

Pēc plkst.15.00, ja nav pieejams jūsu ģimenes ārsts, jūs pieņems dežūrārsti. (izņemot VCA poliklīniku Vesels"). Dežūrārsts sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību pieaugušjiem pacientiem pēkšņas saslimšanas gadījumā. Dežūrārsts pieņem visus ārstniecības iestādes darbības teritorijas iedzīvotājus neatkarīgi no tā, pie kura ģimenes ārsta pacients ir reģistrēts.

Mājas vizīte

Ģimenes ārsti konsultē pacientus poliklīnikā, kā arī dodas mājas vizītēs pie pacienta.

Par mājas vizīti nav jāmaksā:

 • bērniem līdz 18 gadiem;
 • I grupas invalīdiem;
 • pacientiem, kuriem nepieciešama ilgstoša plaušu mākslīgā ventilācija;
 • personām, kurām nepieciešama paliatīvā aprūpe;

Kā reģistrēties pie ģimenes ārsta?

Ģimenes ārsts reģistrē un apkalpo visus pacientus, kuru dzīvesvieta atrodas ģimenes ārsta darbības pamatteritorijā (darbības pamatteritorija noteikta līgumā ar Nacionālo veselības dienestu).

Ģimenes ārsts var nepiekrist pacienta reģistrācijai savu pacientu sarakstā tikai gadījumā, ja:

 • pacienta dzīvesvieta atrodas ārpus ģimenes ārsta darbības pamatteritorijas;
  ģimenes ārsta pacientu sarakstā jau ir 1800 reģistrētu pacientu vai 800 bērnu,
 • izņemot jau reģistrēta pacienta bērnus vai laulāto un ģimenes ārsta darbības pamatteritorijā dzīvojošus pacientus.
  Savstarpēji vienojoties, ģimenes ārsts drīkst reģistrēt arī pacientus, kas nedzīvo viņa apkalpotajā teritorijā.

Lai reģistrētos ģimenes ārsta pacientu sarakstā, persona vēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un aizpilda divos eksemplāros veidlapu „Vienošanās par reģistrāciju vai pārreģistrāciju ģimenes ārsta pacientu sarakstā”, kuras paraksta persona un ģimenes ārsts.
Katrai personai ir tiesības izvēlēties citu ģimenes ārstu un veikt pārreģistrāciju. Lai veiktu pārreģistrāciju, persona vēršas pie izvelētā ģimenes ārsta un noslēdz jaunu vienošanos.

Vienošanās veidlapas reģistrācijai vai pārreģistrācijai ģimenes ārsta pacientu sarakstā jūs varat saņemt poliklīnikas reģistratūrā un/ vai pie jūsu izvēlētā ģimenes ārsta vai medicīnas māsas.