"Pieprasītāko konsultāciju, izmeklējumu cenas*.
Ar pilno cenrādi iepazīstieties VCA poliklīnku reģistratūrās vai sadaļā Visi pakalpojumi."
Pieraksts pie speciālista elektroniski E-PIERAKSTS  vai zvanot uz tālruni 677999778828

Pakalpojums Cena pirmreizējai vizītei, EUR Cena atkārtotai vizītei, EUR
Ķirurga konsultācija 36.50 € 26.50 €
Ķirurga konsultācija VCA "Dinas", "Olvi" 24.00 € 17.00 €
Ķirurga konsultācija VCA "Liepāja" 29.00 € 20.00 €
Bērnu ķirurga konsultācija 36.50 € 26.50 €
Asinsvadu ķirurga konsultācija 36.50 € 26.50 €
Neiroķirurga konsultācija 36.50 € 26.50 €
Neiroķirurga konsultācija VCA "Olvi" 22.00 €
Neiroķirurga konsultācija VCA "Dinas" 25.00 €
Onkologa konsultācija 33.50 € 24.50 €
Pārsiešana 7.00 €
Pārsiešana VCA "Dinas", "Olvi" 6.00 €
Mazās (līdz 5 cm) brūces primāra ķirurģiskā apdare, ieskaitot aizšūšanu 15.00 €
Mazās (līdz 5 cm) brūces primāra ķirurģiskā apdare, ieskaitot aizšūšanu VCA "Dinas", "Olvi" 10.00 €
Lielās (virs 5 cm) brūces primāra ķirurģiskā apdare, ieskaitot aizšūšanu 21.00 €
Lielās (virs 5 cm) brūces primāra ķirurģiskā apdare, ieskaitot aizšūšanu VCA "Dinas", "Olvi" 12.00 €
Ērču u.c. parazītu izņemšana no audiem 5.00 €
Medikamentu ievadīšana, dobuma skalošana abscesa un strutojošu brūču gadījumos, drenas maiņa (var lietot kā patstāvīgu pakalpojumu vai piemaksu) 9.00 €
Medikamentu ievadīšana, dobuma skalošana abscesa un strutojošu brūču gadījumos, drenas maiņa (var lietot kā patstāvīgu pakalpojumu vai piemaksu) VCA "Dinas" 7.00 €
Šuvju noņemšana mazai brūcei (līdz 5 cm) 5.00 €
Šuvju noņemšana lielai brūcei (virs 5 cm) 7.00 €
Šuvju noņemšana lielai brūcei (virs 5 cm) VCA "Dinas", "Olvi" 8.00 €
Šuvju noņemšana lielai brūcei (virs 5 cm) VCA "Liepāja" 8.00 €