Izsludināšanas datums:  20.07.2023
Iepirkuma numurs:  ID Nr. VCA-02/2023
Iepirkuma priekšmets:  “Datortehnikas iegāde AS ”Veselības centru apvienība ” struktūrvienību ģimenes ārsta praksēm”
Iesniegšanas termiņš:  28.07.2023
Piegādātāja nosaukums:  

SIA “VS PRO” Reģ.Nr. 40103207901.

Līgumcena (bez PVN):

 410,00 EUR

 

 

 

 

 

 

 

AS “Veselības centru apvienība” Reģ. Nr. 40103464662
A.Saharova iela 16, Rīga, LV - 1021

UZAICINĀJUMS PIEDALĪTIES CENU APTAUJA

Daudzfunkcionālās iekārtas piegādei AS ”Veselības centru apvienība ” struktūrvienību ģimenes ārsta praksei.

Cenu aptaujas priekšmets:

 1. Cenu aptaujas priekšmets ir Daudzfunkcionālās iekārtas piegāde, precīzs preču apraksts ir noteiks Tehniska specifikācijā;
 2. Preču garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas dienas;
 3. Datortehnikas piegāde paredzēta Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projektu iesniegumu atlases 10. kārtu”” projekta Nr. 9.3.2.0/23/A/008 “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana AS “Veselības centru apvienība” ģimenes ārsta praksēs un Andras Matuševicas ģimenes ārsta praksē” ietvaros.

Pasūtītājs:

   Veselības centru apvienība, reģ. Nr. 40103464662,
   A.Saharova iela 16, Rīga, LV – 1021.

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu

   Projekta vadītāja Jeļena Ščeglova, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.67246764.

Līguma izpildes vieta:

   Anniņmuižas bulvāris 85, Rīgā, LV -1029.

Līguma izpildes termiņš

   60 (sešdesmit) dienas no piegādes līguma parakstīšanas dienas.

Informācija par iepirkuma procedūru

   Pretendents ar tehnisko specifikāciju, piegādes līgumu un veidlapas paraugam var iepazīties un lejupielādēt to ŠEIT vvai saņemt elektroniski uz savu e-pastu, nosūtot pieprasījumu tos iepirkuma kontaktpersonai uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
   Visu papildus informāciju par iepirkuma priekšmetu var pieteikt rakstot uz e- pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Pieteikumu iesniegšanas datums un vieta

   Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2023.gada 28.jūlijam, plkst. 10.00.

 1. elektroniski uz e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.;
 2. personīgi vai nosūtot pa pastu : AS “Veselības centru apvienība” administrācijā, kab. 610, 6.stavā, A. Saharova iela 16, Rīga, LV -1021 (jābūt aizvērtā aploksnē norādot sekojošu informāciju: pretendenta nosaukumu un adresi un norādi < Datortehnikas piedāvājums AS ”Veselības centru apvienība ” ar identitātes Nr. VCA-2/2023 >.

Iesniedzamie dokumenti

 1. Rakstisku pieteikumu cenu aptaujai, uz kura jānorāda - pretendenta pilnu nosaukumu, adresi, reģistrācijas Nr., tālruņa Nr., bankas rekvizītus (nosaukums, kods, konta numurs); pretendenta uzņēmuma vadītāja un personas, kas pārstāvēs pretendentu cenu aptaujā un līguma izpildē, vārdu, uzvārdu; pretendenta pieredzes apliecinājums;
 2. Finanšu piedāvājums.

Pretendentu atlases prasības

   Pretendents reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām (reģistrācijas faktu pasūtītājs pārbaudīs Uzņēmumu reģistra mājaslapā www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv)

Citas prasības

 1. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu;
 2. Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā, vai kas saņemti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, netiek izskatīti.

Piedāvājuma izvēles kritērijs

 1. Atbilst visām pasūtītāja izvirzītajām prasībām;
 2. Zemākā cena.