2021. gada 07. maija ir noslēgts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 9.3.2.0/20/A/053 “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana AS “Veselības centru apvienība” telpās strādājošo ģimenes ārstu praksēs” īstenošanu.

LV ID EU logo ansamblis ERAF RGB

Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru un tehnisko nodrošinājumu AS “Veselības centru apvienība” veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas adresē Slokas ielā 26, Jūrmalā, “VCA Dubultu poliklīnika” strādājošiem uz darba attiecību līgumu pamata ģimenes ārstiem Jekaterīnas Stepičevas, Dzintras Homkas, Natālijas Vasiļjevas, Jeļenas Anisimovas, Māras Sokolovas, Liānas Ozoliņas, kā arī VCA sadarbības partneriem: Bergmane Ilze - ģimenes ārsta prakse un Olgas Sitovenko ģimenes ārstu prakse.
Projekta ietvaros paredzēts veikt vienkāršotas atjaunošanas darbi ģimenes ārstu prakšu kabinetos, iegādāties ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamās ierīces, mēbeles, datorus un biroja tehniku.
Projekta kopējās izmaksas 63 800 EUR, tai skaitā:

  • Atbalsta summa 94 % no attiecināmajiem izdevumiem, no tās: 85 % ERAF finansējums- 54 230,00 EUR un 9 % valsts budžeta finansējums - 5 742.00 EUR
  • 6 % AS„Veselības centru apvienība”privātais attiecināmais finansējums – 3 828,00 EUR.

Projektu plānots pabeigt 2022.gadā.


Informācija ievietota 10.06.2021.