2021.gada 06. maija ir noslēgts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 9.3.2.0/20/A/052 „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana AS “Veselības centru apvienība” ģimenes ārsta praksēs un “Veselības centru apvienība” telpās strādājošo  ģimenes ārstu praksēs” īstenošanu.

LV ID EU logo ansamblis ERAF RGB

Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru un tehnisko nodrošinājumu u AS “Veselības centru apvienība”( turpmāk tekstā – APVIENĪBA, VCA ) veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas adresēs:

  • Andreja Saharova ielā 16, Rīgā, “VCA veselības centrs Pļavnieki” telpās esošai 21 ģimenes ārstu praksei;
  • Nīcgales ielā 5, Rīga “VCA veselības centrs Aura R’ telpās esošai 1 ģimenes ārsta praksei;
  • Juglas ielā 2, Rīgā, “VCA Juglas medicīnas centrs” telpās esošām 2 ģimenes ārstu praksēm;
  • Lāčplēša ielā 38, Rīgā, “VCA medicīnas centrs Pulss 5” telpās esošām 6 ģimenes ārstu praksēm;
  • Brīvības ielā 95, Liepājā “VCA Liepājas medicīnas centrs” telpās esošām 2 ģimenes ārstu praksēm.

Projekta ietvaros paredzēts veikt remontu ģimenes ārstu prakšu kabinetos, iegādāties ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamās ierīces, mēbeles, datorus un biroja tehniku.
Projekta kopējās izmaksas 238 737 EUR, tai skaitā:

  • Atbalsta summa 94 % no attiecināmajiem izdevumiem, no tās: 85 % ERAF finansējums- 202 926,45 EUR un 9 % valsts budžeta finansējums- 21 486.33 EUR
  • 6 % AS „Veselības Centru apvienība” privātais attiecināmais finansējums – 14 324,22 EUR.

Projektu plānots pabeigt 2022.gadā.


Informācija ievietota 09.06.2021.

 

Ārstniecības iestādē ir nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem.