2023.gada 08. jūnijā ir noslēgts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 9.3.2.0/23/A/008 „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana AS “Veselības centru apvienība” ģimenes ārsta praksēs un Andras Matuševicas ģimenes ārsta praksē” īstenošanu.

Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru un tehnisko nodrošinājumu Viktorijas Fokinas ģimenes ārsta praksē, Lidijas Bubņenkovas ģimenes ārsta praksē un Andras Matuševicas ģimenes ārsta praksē.

Projekta ietvaros paredzēts veikt remontu ģimenes ārstu prakšu kabinetos, iegādāties ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamās ierīces, mēbeles un biroja tehniku.
Projekta kopējās izmaksas 39 931,15 EUR, tai skaitā:

  • Atbalsta summa 94 % no attiecināmajiem izdevumiem, no tās: 85 % ERAF finansējums- 33 941,48 EUR un 9 % valsts budžeta finansējums- 3 593,80 EUR
  • 6 % AS „Veselības Centru apvienība” privātais attiecināmais finansējums – 2 395,87 EUR.

Projektu plānots pabeigt 31.12.2023.g.
Informācija ievietota 29.06.2023.

 

12